DilemmaManager Nummer 1 in E-assessments                                

Nieuws

 • Signaalkaart Onderwijs

  Hoe objectiveer ik de zorg die ik heb over mijn leerlingen/studenten? Dit is een vraag die docenten/studiebegeleiders wekelijks aan ons stellen.

  >> lees meer
 • StudieIndicator in relatie tot studiesucces

  StudieIndicator maakt op een betrouwbare en evidence-based manier inzichtelijk in welke mate een aspirant-student beschikt over studiesucceswaarde ten opzichte van de door hem of haar gekozen opleiding voor Entree MBO,HBO &WO

  >> lees meer
 • Korte reflectie van één van onze klanten

  Al zo'n tien jaar zet ik de e-assessments van #Dilemmamanager met groot succes in!

  >> lees meer
 
 

Signaalkaart Onderwijs

Hoe objectiveer ik de zorg die ik heb over mijn leerlingen/studenten? Dit is een vraag die docenten, decanen of intakers wekelijks aan ons stellen. Vele VO scholen en MBO's hebben inmiddels hun eigen signaalkaarten of signaleringssystemen ontwikkeld. Dit zijn altijd goed doordachte vragenlijsten die decanen, docenten of studiebegeleiders zelf invullen op basis van wat zij denken te zien of aanvoelen. Op deze basis worden kruisjes gezet en wel of geen vervolgstappen ondernomen. Veel decanen/docenten voelen aan dat dit een subjectieve manier is van het in kaart brengen van de mogelijke zorg omdat deze gekleurd wordt door de beleving van hen zelf, hun eigen referentiekader of wat zij op dat moment zelf verdragen kunnen. Maar hoe objectief is dat en doen wij dan niet onze leerlingen/studenten te kort?

Samen met een aantal scholen en op basis van recent wetenschappelijke inzichten over de factoren die een rol spelen bij studiesucces hebben wij de gebruikelijke signaalkaart van scholen vertaald naar een vragenlijst die jongeren zelf invullen. Wat wij hiermee beogen is om vanuit de beleving van de jongeren zelf de kans op studie/schoolsucces, zorgbehoefte en zorgnoodzaak in kaart te brengen. De uitkomsten van deze vragenlijst kan als handvat dienen voor de docent/decaan om met deze jongeren in gesprek te gaan over de domeinen waar het goed gaat of waar een mogelijke zorgvraag ligt om gericht met de leerling/student afspraken te maken of door te verwijzen.
hier treffen jullie een  inhoudelijke factsheet aan over deze signaalkaart en een beknopte grafische weergave. De grafische weergave hebben wij laten ontwikkelen door de doelgroep zelf, jongeren met een zorgbehoefte en een creatieve achtergrond. Hoe leuk is dat?

Download hier de factsheet en de grafische weergave van de rapportage

 

 
 
  © 2018 Dilemmamanager B.V. | Disclaimer | Privacy verklaring